Anel Gümrükleme hopa gümrükleme

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmanın dış ticaretle ilgili yaptığı veya yapacağı her türlü yatırımda firmayı yönlendirmek, firmanın iç organizasyon şemasında zaman ve insan unsurları dikkate alınarak yapılandırılmasında önerilerde bulunmak, gümrükleme masraflarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak, firma dış ticaret ve muhasebe çalışanlarına eğitim vermek, firmanın olan ya da olacak olan tüm idari veya adli konularında firma hukuk danışmanlarına, avukatlarına, mali müşavirlerine dış ticarete ilişkin konularda yapılacak savunmaları teknik olarak hazırlamak, firmanın gümrük idareleri ile olan ilişkilerini olumlu tutmak, firmayı dış ticaret ve gümrükle ilgili konularda tüm resmi ve özel kurumlara karşı temsil etmek, firmanın konu ile ilgili gümrük mercilerinde yapacağı toplantılara firma temsilcileri ile birlikte katılmak, yurtiçi veya yurtdışı dış ticaret ve gümrük mevzuatlarını firma adına araştırmak, gümrük mevzuatlarında firmanın lehine veya aleyhine gelişen mevzuat değişikliklerinden firmayı haberdar etmek, menşe, kota, kıymet, tarife ve bağlayıcı tarife gibi konularda, uluslararası anlaşmalar ve mevzuat hükümlerini dikkate alarak firmayı bilgilendirmek görevimizdir.

ŞİRKET PROFİLİ

İthalat,ihracat ve gümrükleme danışmanlık hizmetlerinde faliyet gösterirken ; Müşteri tatmin'ien üst seviyeye geitmek ve devamlılığını sağlamak, Kar değil Kalite odaklı çlışmak, Müşteri ile yapılan anlaşma ve sözleşmelere sadık kalınarak bu anlamalarda belirtilen zaman sürelerini aşmadan en kısa sürede müşteriye hizmeti kusursuz olarak götüren, Kaliteyi üstün tutan anlayışı diğer firmalara ve müşterilerimize yaymak